Adam Kosik

Adam Kosik

Architekt krajobrazu, który krajobraz zaczął uprawiać również w ramach ilustracji oraz plakatu. Na studiach nauczył się, że w przestrzeni najważniejsza jest relacja człowieka do otoczenia, co też jest punktem wyjścia w jego ilustracji. Tak wyszło, że motywem przewodnim prac Adama jest głównie architektura, ale nie zamyka się on wyłącznie na nią, liczy się proces i zmiana – pracę jednak zaczyna zawsze od ołówka, tutaj zmian nie ma.