Andrzej Ratajczyk

Andrzej Ratajczyk

Absolwent wydziału Grafiki Warszawskiej ASP w pracowni grafiki warsztatowej prof. Władysława Winieckiego (1990).
W trakcie wieloletniej pracy w reklamie kontynuował doskonalenie swojego warsztatu twórczego w zakresie grafiki warsztatowej i malarstwa. Dzieła z tego okresu znajdują się w zbiorach prywatnych w Polsce, Europie i Ameryce Północnej