Ania Halastra | Halanka

Ania Halastra | Halanka

Tworzy kolaże papierowe, wycina. Łączy i zaciera między sobą wiele dziedzin, tworząc grafikę warsztatową, ilustracje, kolaż, rzeźbę i rysunek. W jej pracach techniki są ze sobą luźno zestawione. Kolaże są terapią i obserwacją, są źródłem inspiracji światopoglądowej. Ciągle się rozwija i poznaje siebie.