Dudek & Naumo Mini Talent Show

Dudek & Naumo Mini Talent Show

Piotr Dudek – Ur. w 1989. Ilustrator, malarz, grafik i twórca animacji. Od 2018 roku absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na Wydziale Grafiki. W roku 2015 uzyskał stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za osiągnięcia artystyczne. Jego praca dyplomowa została wybrana do udziału w wystawie ComingOut – Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Współautor serii okładek dla Taco Hemingway. Brał udział w wystawach zbiorowych w kraju i za granicą, m.in. Sto*Disegnando/Rysuję!!! – Galeria V9 w Warszawie,
MetrODsztuki na stacjach II linii metra w Warszawie, Förderprojekt Junge Kunst – Galerie Zulauf w Niemczech. Obecnie członek zespołu agencji kreatywnej CUKIER.

Anna Naumova – Ur. w 1990 absolwentka Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Pracuje jako graficzka i malarka, specjalizuje się w litografii. Brała udział w wystawach w kraju i zagranicą.