FoggyTurtle

FoggyTurtle

Temulen Tsogtsaikhan – mongolski grafiki i ilustrator, mieszka obecnie w Polsce.