BLUEBERRYTHINKS by Jagoda Stączek

BLUEBERRYTHINKS by Jagoda Stączek

Absolwentka ASP w Krakowie, tworzę w rodzinnym mieście Wałbrzychu, bo jest to miejsce inspirująco dziwne. Cechuje mnie fanatyczny zachwyt komisami książkowymi i antykwariatami- w ramach pamiątek z podróży 5 kilo lokalnych starych książek i czasopism. W Nowej Zelandii musiałam  zostawić buty, żeby w to miejsce zabrać trochę makulatury. Moja ukochana technika to oczywiście kolaż (taaaak, stary papier) i ilustracja.