Janusz Jurek

Janusz Jurek

Opracowane przez niego techniki tworzenia ilustracji zaliczane są do stylu generative art. Bazują na wykorzystaniu nowych technologii oraz programowania proceduralnego. Zawierają w sobie spore elementy klasycznego rysunku i malarstwa, tyle że tworzonego w przestrzeni trójwymiarowej.