Joanna Mudrowska

Joanna Mudrowska

Moje prace są o procesie poszukiwania kobiecości. Inspiruje mnie to, co związane jest ze światem kobiet. Odkrywam jego abstrakcyjne kształty, które dla mnie wyznacza linia. To właśnie poprzez linie wyrażam swoje spojrzenie na kobiece ciało i jego formę. Bardzo ważny w mojej twórczości jest minimalizm. Niedopowiedziana forma rysunku ma koncentrować uwagę na ukrytych elementach obrazu oraz nie rozpraszać widza zbędnymi detalami. W trzech liniach tworzę zarys kobiety, a jej emocje pozostawiam do interpretacji odbiorców.