Joanna Mudrowska

Joanna Mudrowska

Odkrywa kobiecość za pomocą linii.
Inspirują ją kontakty międzyludzkie, miłości, tęsknoty i emocje. Często rysuje swój nastrój i stan umysłu.
W swojej twórczości skupia się na ciele kobiety i jego abstrakcyjnej linii. Zależy jej na niedosłowności, uwielbia minimalizm i nieoczywistość.