T.Kantor

T.Kantor

Młody artysta, grafik, ilustrator i plakacista. Jego sztuka to próba balansu pomiędzy strefą sacrum i profanum, a prace zbudowane są z symboli, czerpiące z głębi świadomego snu. Sztuka jest pełna psychodelicznych motywów. Jest próbą utrwalenia doświadczeń, z którymi mierzy się na co dzień, zjawisk, które podziwia.