Tomek Opaliński

Tomek Opaliński

Tomek Opaliński, absolwent warszawskiej ASP, mieszka i rysuje w Warszawie.
Zajmuje się rysunkiem, grafiką, ilustracją.