SKLEP

Anna Pągowska
Anna Pągowska

DARMOWA DOSTAWA DO 30.04.2024

PROMOCJA NA WYBRANE PRODUKTY

Cześć,

Jestem grafikiem, ilustratorką, absolwentką Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Poddając się chwili łączę fragmenty różnych rzeczywistości nadając im nowe znaczenie.
Tworzę kolaże, bo forma ta trafnie oddaje wielowymiarowość i eklektyzm współczesnego świata. Ich estetykę od lat docenia m.in. wydawnictwo Newsweek, Znak, Pascal, magazyn Pismo, Polski Instytut Sztuki Filmowej, Prasa i Film.
Ilustruję magazyny i książki. Tworzę projekty dla filmu, na koncerty, dla instytucji kultury.
Co roku prezentuję swoje prace na wystawach indywidualnych, zbiorowych i Targach Sztuki.

Zapraszam do obejrzenia mojego portfolio: www.annapagowska.com

 

Kontakt


   Prawo odstąpienia od umowy

  1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny. 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik. 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach i od różnych Sprzedawców, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy danej partii / części zamówienia którego dotyczy odstąpienie. 4. Konsument może odstąpić od Umowy, wypełniając formularz zwrotu, wpisując numer zamówienia i oznaczając Sprzedawcę, którego zamówienie dotyczy oraz numer konta do zwrotu należności za zakup. Odstąpienie zostaje automatycznie przekierowane do Sprzedawcy wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od Umowy przez Klienta. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu. 5. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. 6. Skutki odstąpienia od Umowy: a. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą. b. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę. c. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona za pomocą przelewu bankowego na wskazane przez Konsumenta w formularzu zwrotu konto bankowe, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.d. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. e. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy otrzymany mailowo od Sprzedawcy, niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni. f. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą. g. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. h. Zwroty Produktów, noszących widoczne ślady użytkowania przez Konsumenta tj. gdy ich forma lub opakowanie uległy uszkodzeniu, odkształceniu, pognieceniu, poplamieniu lub w inny sposób naruszymy formę i kształt Produktu oraz gdy uniemożliwiają jego dalszą odsprzedaż, nie będą akceptowane. 9. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie. 10. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy: a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, tzw. Produkt „Na Zamówienie” b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, c. w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia, d. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy, e. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, f. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami, g. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli, h. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, i. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,j. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy, § 11 Reklamacja i gwarancja 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty. 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad. 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. 4. Reklamację należy zgłosić drogą elektroniczną bezpośrednio u danego Sprzedawcy, u którego dokonano zakupu rzeczonych reklamowanych Produktów. 5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione. 6. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany przez Sprzedawcę, u którego zakupiono wadliwy Produkt. 7. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.

  Plakat dotrze do Ciebie za pośrednictwem kuriera inpost, zapakowany w twardą, tekturową tubę. Czas dostawy to 2-3 dni robocze.

   

  Kraj docelowyCena wysyłki
  PL0 zł

  Wysyłka kolejnej sztuki tego samego produktu: 0zł
  Czas przygotowania wysyłki: 1-2 dni roboczych
  Kraj nadawcy: PL

   Załączniki   Wybierz obrazek: serce.

   Zgodnie z regulaminem sprzedawca skontaktuje się z Tobą w sprawie reklamacji.

   Moje prace

   Nie znaleziono produktów tego dostawcy!

   Dziękujemy.
   Zapis do newslettera przebiegł pomyślnie.